Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Φ-534. Αστροφυσική Υψηλών Ενεργειών

Περιγραφή - Χειμερινό Εξάμηνο 2014-2015

Tο μάθημα "Φ-534. Αστροφυσική Υψηλών Ενεργειών" απευθύνεται σε µεταπτυχιακούς φοιτητές καθώς και σε προχωρημένους προπτυχιακούς φοιτητές µε έντονο ενδιαφέρον για την αστροφυσική. Αποτελεί µία εισαγωγή στη μελέτη αστροφυσικών συστημάτων υψηλών ενεργειών. Έμφαση θα δοθεί στην εξαγωγή των (απαντημένων και αναπάντητων) ερευνητικών ερωτημάτων που απασχολούν τους μελετητές των συστημάτων αυτών από πραγματικά δεδομένα και παρατηρήσεις, καθώς και στη συμμετοχική ανάπτυξη απλών μοντέλων που μπορούν να εξηγήσουν αυτές τις παρατηρήσεις. Βασικά εργαλεία μας για το σκοπό αυτό είναι η ειδική και η γενική θεωρία της σχετικότητας, βασικές έννοιες της φυσικής στοιχειωδών σωματιδίων, και οι μη θερμικοί μηχανισμοί ακτινοβολίας. Η (επαν)εξοικείωση με τα εργαλεία αυτά θα εναλλάσσεται συχνά με αστροφυσικές εφοαρμογές.

Γενικά

Φ-534. Αστροφυσική Υψηλών Ενεργειών
Ώρες: 4
ΕCTS: 5
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό

Διδάσκων:
Β. Παυλίδου, Γραφείο: 212 κτίριο Φυσικής, e-mail: pavlidou@physics.uoc.gr

Ώρες Μαθημάτων:
Δευτέρα 11:00-13:00 Αιθ. 4
Πέμπτη 15:00-17:00 Αιθ. 4